KAMU İLİŞKİLERİ YÖNETİM ve DESTEĞİ

KAMU İLİŞKİLERİ YÖNETİM ve DESTEĞİ

Navis, başta tersanecilik ve limancılık olmak üzere denizcilik alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin kamu kurumları nezdinde ihtiyaç duydukları onay ve izin süreçlerinin baştan sona planlanmasında danışmanlık desteği sağlamaktadır.  
Kıyı yapılarına yönelik İmar planı onayı, kiralama desteğinin yanı sıra taslak mevzuata görüş hazırlamak veya yeni mevzuat teklifi hazırlamak ta bu hizmetlere örnek olarak verilebilir.